Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

fafner
0101 c34f 500
fafner

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
fafner
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka

October 13 2018

I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)

September 27 2018

fafner
Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest - nie potrafię być przed tobą nikim więcej.
— Jeremi Przybora
Reposted fromkrn krn viairmelin irmelin

September 24 2018

fafner
7677 691a 500
fafner
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viairmelin irmelin

August 18 2018

fafner
4353 99c0
fafner
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe viairmelin irmelin
fafner
fafner
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viabe-awesome-today be-awesome-today

June 26 2018

fafner
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viafrytkatosia frytkatosia
fafner

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
fafner
Nie jesteś warta wiersza.
To dopiero początek,
ale muszę już kończyć,
żebyś nie pomyślała,
że to wiersz.

Nie jesteś warta wiersza,
ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia
i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz
tego, co mówię i może pomyślisz jeszcze,
że to jednak jest wiersz.

Wiersz nie jest wart ciebie,
bo o takich dziewczynach pisze się książki 
albo kręci się filmy, a ty masz to gdzieś, 
kochanie. Mogę ci mówić kochanie czy mogę
ci wmówić kochanie? Przechodzisz obojętnie 
obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie 
perfekcji. Tylko nie mów nikomu,
że to wiesz.
— Maria Goniewicz - ***
Reposted fromgoniewicz goniewicz viafrytkatosia frytkatosia

June 20 2018

fafner
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viabakteryja bakteryja

June 12 2018

fafner
0970 c3f6

June 07 2018

fafner
8955 bddb
Reposted fromniewychowana niewychowana viaruk0la ruk0la
fafner
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

May 16 2018

fafner
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viafrytkatosia frytkatosia

April 27 2018

fafner
przybądź i jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
zarzuć mi ręce na szyję.
— leopold staff
Reposted fromdried dried viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl