Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

fafner
7179 c998 500
Reposted frombanitka banitka viaTyMiJestes TyMiJestes

October 10 2017

fafner
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
fafner
1484 92c0 500
Reposted fromdonttrustme donttrustme viaruk0la ruk0la

September 29 2017

fafner
1143 b91e 500

September 25 2017

fafner

September 24 2017

fafner
6433 e4ff
Andrzej Kotański
Reposted bylepartyk lepartyk

September 23 2017

fafner
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku

September 17 2017

fafner
6744 1166 500
Reposted byitsokayMasheblaguepauvreruk0laasystoliacocomovepopatrzmiwdusze
fafner
5797 2b33 500

September 13 2017

fafner
"Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę (...)".
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted byesperantooTyMiJestes

September 07 2017

fafner
6760 59d1

September 03 2017

fafner
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
fafner
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
fafner
3585 63cf
Reposted byedhelldesperateeequarion

August 30 2017

fafner
1063 7585

August 27 2017

fafner
2264 9e4a
Reposted byrasta87marioneta
fafner

August 23 2017

fafner
5643 eb16 500

July 23 2017

fafner
7769 ad2d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl