Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

fafner
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viairmelin irmelin

March 02 2018

6879 da39

February 23 2018

0696 6181
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin

February 22 2018

fafner
3414 6c57
Reposted fromjajebie jajebie viairmelin irmelin

February 18 2018

fafner
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin

February 15 2018

fafner
8445 5f18
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viairmelin irmelin

February 13 2018

fafner
7257 f4e9 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viairmelin irmelin
3869 6c89
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
9769 e7c6 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
fafner
6917 2105 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viamoglismywszystko moglismywszystko

February 12 2018

fafner
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.

January 13 2018

6760 583d

January 12 2018

fafnerReposted fromlexxie lexxie viaruk0la ruk0la

January 07 2018

fafner
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
fafner
Kolejny rok jestem sam. Dusząc się w mojej samotności część mnie krzyczy 'znajdź kogoś', jednak w tym samym czasie reszta mnie mówi 'spójrz na siebie'. Być może własnie takie coś jest mi pisane.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoglismywszystko moglismywszystko
fafner
Chyba ktoś stwierdził, że nie jestem wart kochania.
Reposted fromazazel azazel viamoglismywszystko moglismywszystko

January 05 2018

7793 63c8 500
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

January 01 2018

fafner
6164 60d0 500
Reposted fromasystolia asystolia

December 31 2017

fafner
1908 c6ff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl